Levné umělé vánoční stromečky a ozdoby

Affiliate program

Do programu se můžete registrovat zde.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ALIVERE TRADE s.r.o.

se sídlem Oldřichovice 869739 61 Třinec

IČ: 28637216,

DIČ: CZ28637216

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.umelestromecky.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Pro vstoupení do systému je nutné se zaregistrovat. Tím potvrdíte i souhlas s provozními podmínkami partnerského programu. Tyto podmínky může provozovatel změnit. O tom vás však bude informovat emailem. Pokud nebude uživatel s podmínkami souhlasit, je povinen spolupráci zrušit emailem a jeho účet bude smazán.

  2. Uživatel propaguje služby provozovatele (osobně, vlastními obchodními aktivitami, reklamou, na svých internetových stránkách, emailem na vlastní databázi apod.) a využívá postupy, podklady a informace provozovatele (prodejní manuály a argumenty, bannery, ikonky, textové odkazy apod.).

  3. Po registraci uživatel umístí na své stránky reklamu poskytnutou provozovatelem, který se tímto zavazuje, že uživateli vyplatí provizi podle stanovených pravidel. Provozovatel identifikuje vámi zajištěné příjmy podle čísla (identifikátoru), které je umístěno v odkazu vedoucím z webové stránky uživatele na stránku provozovatele.

  4. Partner má přístup ke svém proviznímu účtu na adrese partner.umelestromecky.cz s přehledem provedených prodejů, schválených a vyplacených provizí a dalším aktivitám.

  5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování reklamních ploch a provizních odkliků na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli.

 2. PROVIZE

  1. Pokud návštěvník prostřednictvím odkazu uživatele nakoupí zboží na webu provozovatele, získává uživatel nárok na provizi, která je mu připsána v okamžiku, kdy zákazník zboží skutečně koupí. Výše provize se může měnit. Tento fakt bude oznámený prostřednictvím emailu.

  2. Provize bude počítána z celkové ceny z DPH. Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele, maximálně 1x měsíčně vždy 1. týden v následujícím měsíci výhradně převodem na účet.

  3. Částka se uživateli vyplácí přesahuje-li suma alespoň 500 Kč s DPH. Pro platné vyplacení provize je nutné vystavit na základě vygenerovaného reportu fakturu a nahrát ji do rozhraní partnerského programu nebo zaslat na e-mail: info@umelestromecky.cz

  4. Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Splatnost vystavené faktury musí být minimálně 14 dnů.

 3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

  1. Uživatel se zavazuje, že bude provozovat internetové stránky s reklamou na internetový obchod provozovatele podle platné právní úpravy a podle společenských standardů. Za obsah a odkazy na svých stránkách je uživatel zodpovědný.

  2. Reklamní grafika, která mu bude poskytnutá je chráněná autorským zákonem a nesmí ji používat ve změněné formě. Je pouze pro propagaci internetového obchodu provozovatele.

  3. Uživatel dává souhlas k tomu, že jeho osobní údaje budou archivovány a využité pouze v souvislostí s provozem provizního systému.

  4. Na rozesílání spamu, obtěžování reklamou a další podobně nekalé počínání se vztahuje přísný zákaz. Uživatel nepoužívá nezákonného materiálu či takového, který poškozuje autorská a další práva.

  5. Uživatel affiliate programu může používat pouze reklamní prvky (bannery, odkazy) z partnerského rozhraní. Po dohodě je možné implementovat i vlastní návrhy, je však nutné jejich schválení affiliate manažerem programu (zasláním na e-mail info@umelestromecky.cz) před nasazením do ostrého provozu.

  6. Uživatel musí používat reklamní prvky (bannery, odkazy) tak, aby bylo jasné, že se jedná o reklamu (nemusí však být nijak označena). Musí se tedy držet zejména toho, aby nebyl návštevník webu uváděn v omyl, aby nebyl naváděn jakýmkoli způsobem ke kliknutí na reklamní odkaz (záměrně či omylem apod.).

  7. Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

  8. Bude-li uživatel jednat protiprávně, může provozovatel ihned ukončit spolupráci a zrušit provozní účet, bez náhrady na vyplacení aktuální provize.

 4. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

  1. Spolupráce je na dobu neurčitou. Lze ji vypovědět z obou stran kdykoliv, a  to i bez udání důvodů.

  2. Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

  3. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Změněné podmínky nabývají účinnosti od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.

  4. Provozovatel nezodpovídá za případné škody způsobené výpadkem serveru provizního systému, přetížením serveru či chyby v provizním systému, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy či se naruší načítání stránek klientů.

  5. V případě hrubého poškození podmínek spolupráce za které se považuje SPAM, publikace reklamních materiálů na nelegálních stránkách a záměrné matení zákazníků které vyústilo k poškození dobrého jména obchodníka je oprávněn provozovatel vymáhat ušlý zisk právní cestou.

 

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 14. 10. 2013